Firma Goja FruitPol podpisuje umowy kontraktacyjne

 

goja fruitpol

 

Firma Goja FruitPol Sp. z o.o. z osobami które zakupią min 500 szt sadzonek podpisuje umowy kontraktacyjne na odkup owoców jagody goji w cenie 5€ za 1 kg świeżego owocu.

Poniżej zamieszczamy przykładową analizę rentowności inwestycji, oraz biznesplan

Biznesplan – owoce goji odmiana JB1
Kalkulacja kosztów w pierwszym roku z 1 ha Zysk do 9 lat za 1 ha
Nazwa Ilość Cena Razem Rok Przychody Koszty Zysk
Sadzonki 2500 szt 6 € 15 000 € 1 3 750 € 17 110 € -13 360 €
Folia 3800 m 0,2 760 € 2 7 500 € 400 € 7 100 €
Hydrożel 25 kg 10 250 € 3 15 000 € 400 € 14 600 €
Miroryza 70 l 10 700 € 4 30 000 € 400 € 29 600 €
Orka jesienna 1 200 200 € 5 30 000 € 400 € 29 600 €
Orka letnia 1 200 200 € 6 30 000 € 400 € 29 600 €
Razem: 17 110 € 7 30 000 € 400 € 29 600 €
        8 30 000 € 400 € 29 600 €
        9 30 000 € 400 € 29 600 €
        Razem: 206 250 € 20 310 € 185 940 €